Animation alumni

Aiju Salminen
Albert Laine
Andy Sundström
Anne Savitie
Anni Oja
Annika Dahlsten
Ami Lindholm
Antti Laakso
CHRZU (Christer Lindström)
Elina Minn
Elina Myllykangas
Elli Vuorinen
Emmi Heimonen
Hanne Härkönen
Heikki Takala
Heta Bilaletdin
Heta Jokinen
Heta Jäälinoja
Jan Andersson
Janna-Riina Perämäki
Janne Kukkonen
Jenni Rahkonen
Joni Männistö
Kaisa Lenkkeri
Kaisa Penttilä
Kari Pieskä
Kim Helminen
Kristiina Laine
Laura Palosaari
Lauri Järvenpää
Leena Jääskeläinen
Lotta Rapeli
Markus Tervola
Miira Tonteri
Mika Koskinen
Mirka Raasakka
Pauli Laasonen
Pekka Korhonen
Piipa Toivonen
Reetta Neittaanmäki
Saana Herranen
Samppa Kukkonen
Sanna Vilmusenaho
Sanni Lahtinen
Sara Wahl
Simo Ruotsalainen
Sonja Yrjölä
Tapani Tolonen
Taru Varpumaa
Tatu Pohjavirta
Tiina Räsänen
Tommi Juutilainen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.