Turkublogs on osa sosiaalista mediaa, jossa käyttäjät voivat toimia sekä vastaanottajina että sisältöjen tuottajina. Blogia voit käyttää materiaalien pikajakelu-alustana, yhteisten muistiinpanojen laadintapaikkana, oppimistehtävien laatimiseen ja tekemiseen, yhteisten tutkimusraporttien kirjoituspaikkana tai ryhmätuotosten muokkaamiseen.

Sosiaalinen media perustuu vuorovaikutukselle ja kommunikaatiolle internetissä.

Blogin vuorovaikutteisia osia ovat

  • Sivut
  • artikkelit ja
  • kommentit

Blogi voi olla kirjoittajansa monologia (henkilökohtaisia muistiinpanoja, päiväkirjamaista muistiinpanoa tai kommentointia..), mutta usein kysymys on useamman henkilön välisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus voi olla yhteisen blogin kehittelyä tai sen kommentointia.

Ottamalla yhteyttä Turkublogs.fi – blogiston ylläpitäjään, voit saada täältä oman blogin itsellesi, ryhmällesi, työ- tai opiskeluporukallesi.

Turkublogs.fi on rakennettu WordPress:lla:

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your topic for readers. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

One Response to “”

  1. admin sanoo:

    Tämä hyvä.

Leave a Reply