Uusi Turkublogs.fi -sivustoPosts RSS Comments RSS

Ei mitään simulaatioita olis?

Varmasti jokainen opiskelija löytää itsensä joskus pohdiskelemasta keinoja, jolla oma opiskelu voisi olla mielekkäämpää, tehokkaampaa, antoisampaa ja erilaista. Mitä hienoimpia ja villimpiä ideoita on aina helppo heittää ilmaan, mutta tänäpäivänä vastaan tulevat usein koulun resurssit ja RAHA.

Jokainen ensihoitajaopiskelija on varmasti simuloinut lukemattomia kertoja koulussa. ”Kenen vuoro on tänään leikkiä lääkäriä?”, ”tää potilas nyt menis leikisti kuville”, ”tältä olis nyt otettu labrat” – Kuulostaako tutulta? Eikö olisikin hienoa, jos pääsisi simuloimaan yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa, niin että saisit itse toimia ensihoitajana/sairaanhoitajana, lääketieteenopiskelija toimisi lääkärinä, bioanalyytikko-opiskelija tulisi ottamaan labrat ja potilas vietäisiin oikeasti röntgenhoitajaopiskelijoiden luo kuville? No, mutta näinhän meillä Turussa on alettu toimia! Nostakaamme siis hattua Turun ammattikorkeakoululle ja Turun yliopiston lääketieteen tiedekunnalle; kiitos, että olette alkaneet tehdä yhteistyötä!

Ensihoitajat ovat työelämässään tekemisissä monien eri ammattiryhmien kanssa. Sairaalan ulkopuolella yhteistyötä tehdään niin poliisin, pelastusviranomaisten kuin myös sosiaaliviranomaisten kanssa. Kun ensihoitajat tuovat potilaan päivystyspoliklinikalle, vastaan tulee niin lääkäreitä, sairaanhoitajia, röntgenhoitajia, bioanalyytikkoja kuin lääkintävahtimestariakin. Niinpä on tärkeää, että yhteistyö eri toimijoiden välillä ei olisi aivan vierasta valmistumisen jälkeen.

Moniammatillista yhteistyötä ei opi kirjoista lukemalla, vaan osaaminen tulee kokemuksen kautta. Turun ammattikorkeakoulu onkin huomioinut tämän ensihoitajien koulutuksessa ja järjestänyt yhteisiä hoitotilanteiden simulaatioita yhdessä muiden ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa osana opintojaksoja. Moniammatillinen simulaatio antaa kuvan omasta roolista osana isompaa kokonaisuutta. Simulaatioissa on opittu mm. huomioimaan ja kunnioittamaan muut ammattikunnat ja heitä kiinnostavat asiat potilaan hoidossa. Tämä mahdollistaa oleellisten tietojen toimittamista oikealle henkilölle, mikä vähentää kyseisen henkilön kuormitusta stressaavassa tilanteessa. Näin jokainen ammattiryhmän edustaja pystyy keskittymään omien resurssien täydelliseen hyödyntämiseen. Samalla pääsemme jakamaan osaamistamme.

Tiivistettynä voisi sanoa, että moniammatillinen yhteistyö rikastuttaa ja antaa uutta näkökulmaa omalle toiminnalle.

Kirjoittajat toivottavat lukijoilleen aurinkoista kevätpäivää ja ihanaa viikonloppua!

 

Alexandra Kaljunen

Tuomas Koivikko

Katariina Tervo

3 responses so far

3 Responses to “Ei mitään simulaatioita olis?”

 1. jahlgrenon huhti 24th 2016 at 21:40

  Se, että simulaatioissa on muitakin kuin oman luokan opiskelijatovereita tekee simulaatioista paljon realistisempia. Se, että joku meistä valitaan lääkärin rooliin ei välttämättä palvele hirveästi ketään eikä ammattikorkeakoulun ole tarkoituskaan kouluttaa meistä valelääkäreitä. Siksi onkin hienoa, että olemme saaneet simulaatioihimme jo pitkällä opinnoissaan olevia lääkäriopiskelijoita, joilta löytyy jo spesifimpää tietoa ja taitoa. Näin pääsemme myös harjaannuttamaan lääkäri-hoitaja välistä työnjakoa. Oman suuren plussansa tuovat myös ajoittaiset vierailevat tähdet, jotka ottavat potilaan roolin simulaatioissa. Näin itse simulaatio vastaa lähes oikeaa tilannetta ja potilaskontaktin ottaminen tulee huomattavasti luonnollisemmin kuin Anne-nukelle rupattelu.

 2. tmyrskykarion huhti 28th 2016 at 14:24

  Olen kyllä samaa mieltä jahlgrenin kanssa. Lisäksi koulussa simuloidut tilanteet joissa eri ammattiryhmiä on, antavat niin meille ensihoidon kuin muiden alojen opsikelijoille paremman kuvan mitä kenenkin työnkuvaan kuuluu. Lisäksi simulaatioiden jälkeisessä keskustelussa voidaan ihmetellä ja keskustella miten jotkin asiat voisi tehdä yhdessä helpommin.

  Onko joku muu törmännyt siihen, että myös työelämässä toteutetaan simulaatioita? Itselle tuli tälläinen vastaan, kun olin työharjoittelussa Jyväskylässä. Siellä ensihoitajat suunnittelivat sekä toteuttivat tosilleen ja ambulanssissa työskenteleville palomiehille simulaatioita. Simulaatiot olivat osa perus- ja hoitotason lupia, joten ne olivat kaikille pakollisia. Simulaatiot toteutettiin yhdellä paloasemalla, jonne oli simulaatiotilat tehty.

 3. mholmbergon touko 8th 2016 at 11:08

  Viitaten tmyrskykarin kysymykseen, niin eräässä tämän alueen päivystyspoliklinikalla järjestetään simulaatioharjoituksia. Simulaatioharjoitus alkoi teoriaosuudella, jonka jälkeen simuloimme elvytystilanteita useaan otteeseen. Huikeaa oli, että pääsin opiskelijana osallistumaan ja keissit vedettiin useaan otteeseen jolloin myös roolit vaihtuivat ja näin myös opiskelija pääsi johtamaan. Käsittääkseni kyseinen toiminta on jatkuvaa ja aiheet vaihtuvat. Tätä käytäntöä olisi mielestäni järkevä laajentaa myös muihin toimispisteisiin.

Leave a Reply