Uusi Turkublogs.fi -sivustoPosts RSS Comments RSS

Sosiaalihuoltoilmoitus ja ilmoitusvelvollisuus

Hei sinä ensihoidon ammattilainen!

Ottaako päähän käydä aina samojen asiakkaiden luona jatkuvasti? Oletko törmännyt työtehtävilläsi ensihoidon kuormittajiin puuttumatta asiaan millään tavalla? Oletko joskus tuntenut huolta potilaasi kyvystä pärjätä kotona ja kuljettanut hänet päivystyksen murheeksi ilman lääketieteellistä syytä? Vai jätitkö mahdollisesti muun avun tarpeessa olevan henkilön vain kotiin, miettimättä vaihtoehtoja sen enempää?

Jos vastasit kyllä, et ehkä ole kuullut sosiaalihuoltoilmoituksen mahdollisuudesta. Ensihoitajat ovat varmasti kuulleet puhuttavan ns. ”mummonsuojeluilmoituksesta” eli vanhuspalvelulain alaisesta ilmoitusvelvollisuudesta, jonka mukaan pärjäämättömästä ikäihmisestä tulee tehdä ilmoitus sosiaaliviranomaiselle. Vuonna 2015 käyttöönotettiin uudistunut sosiaalihuoltolaki vastaamaan entistä paremmin edellä mainittuihin tarpeisiin.

”Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, – – pelastuslaitoksen – – palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.”

Sosiaalihuoltoilmoituksen tekeminen ei katso potilaan ikää, toisin kuin ”mummonsuojeluilmoitus” tai lastensuojeluilmoitus. Huolen herätessä ilmoitus tehdään ensisijaisesti yhteistyössä potilaan kanssa. Mikäli potilaalta ei suostumusta saada ja hänellä havaitaan selvästi kykenemättömyys huolehtia itsestään, on ilmoitus tehtävä salassapitovelvollisuuden estämättä.

Uusi lakimuutos on tuonut myös muutoksia lastensuojeluilmoituksen osalta. Lapsesta tulee nyt sosiaalihuoltoilmoituksen nojalla tehdä ilmoitus jo aikaisemmin ja heppoisemmin perustein. Lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen vaatii, tietyt kriteerit täyttyvät, kun taas sosiaalihuoltolaissa ilmoitusvelvollisuus syntyy heti, kun havaitaan tarve ehkäiseville palveluille.

Miksi sitten ensihoitajana käyttäisin arvokasta työaikaani 15 minuuttia enemmän ilmoituksen tekemiseen, varsinkin kun potilas ei välttämättä tarvitse ensihoidollisia toimenpiteitä? Useiden tutkimusten mukaan päivystys ja ensihoito ovat ruuhkautuneet viime vuosikymmenien aikana ja kuormittamisen taustalla olevat henkilöt ovat usein moniongelmaisia ja hyötyisivät usein enemmän muista, kuin somaattisen puolen terveyspalveluista. Sosiaalihuoltoilmoituksen perusteella sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä potilaaseen ja laatii potilaasta palveluntarpeen arvion, jonka avulla räätälöidään juuri hänen tarpeisiinsa sopivat palvelumallit ja ratkaisut.

Tulevaisuudessa potilaan saadessa tarpeisiinsa vastaavat palvelut ja oikeaa apua, on hän ehkä yksi henkilö vähemmän kuormittamaan ensihoitoa.

 

Ilmoituksen täyteistä kevättä toivottavat:

Joonas Reinikainen

Elisa Seurujärvi

Maija Viitamäki

 

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

2 responses so far

2 Responses to “Sosiaalihuoltoilmoitus ja ilmoitusvelvollisuus”

 1. ktervoon huhti 15th 2016 at 14:06

  Todella kiinnostava kirjoitus! En ole tällaisesta ilmoituksesta kuullutkaan 😮
  Useampia tällaisia potilaita on tullut vastaan, joiden kanssa sitten saat olla peukalo keskellä kämmentä, kun mitään konkreettista hoidettavaa ei ole, ja samalla tuntuu ettei asiat kuitenkaan ole oikein kunnossakaan, ensikerralla teen tällaisen ilmoituksen!

  Katariina Tervo

 2. tmyrskykarion huhti 28th 2016 at 13:52

  Muutokset näissä asioissa ovat mielestäni hyviä, sekä antavat enemmän mahdollisuuksia ensihoitajalle hoitaa juurikin niitä potilaita, jotka eivät somaattista hoitoa tarvitse.

  Itse en ole myös tästä sosiaalihuoltoilmoituksesta kuullut, mutta nyt tiedän ja voin sitä alkaa hyödyntämään.

  Mielestäni sosiaalihuoltoilmoituksia pitäisikin tehdä matalalla kynnyksellä, koska silloin sosiaalihuolto tekee oman arvion tarvitseeko ihminen apuja vai ei. Jos potilas antaa vaikutelman ensihoitotilanteessa, että pärjää juuri ja juuri, voi tilanne olla oikeasti erittäinkin huono.

Leave a Reply