Eurolta-Eurovolt-konsepti

Eurolta viitekehys Eurolta-Eurovolt- diplomin linjaajana

Kansainvälisessä Eurolta-viitekehyksessä on kaksi opettajan täydennyskoulutuksen tasoa:

  • taso 1: sertifikaatti (Turun AMK ei kouluta Eurolta 1-tasoa)
  • taso 2: diplomi (mahd. suorittaa Eloa ja iloa kieltenopetukseen Taso 2 koulutuksessa Turun AMK:ssa)

Turun AMK:n tarjoama Eurolta-Eurovolt-koulutus on tason 2 diplomiin johtavaa täydennyskoulutusta kielten, viestinnän ja kulttuurien opetukseen verkossa.

Euroltan kansainvälisiä toimintatapoja sovelletaan Eurolta-Eurovolt -diplomissa

Oppilaitosten akkreditointi:

ICC kouluttaa ja myöntää todistukset pääkouluttajille, jotka voivat auditoida ja akkreditoida oppilaitoksia. Pääkouluttajat eivät voi auditoida tai akkreditoida omia oppilaitoksiaan.

Turun AMK:n kielikoulutuskeskus myöntää Eurolta-Eurovolt -diplomeja ICC:ltä saadulla luvalla. Niissä on ICC:n puheenjohtajan sekä oppilaitoksen Eurolta-koordinaattorin allekirjoitukset.

Alkuperäinen EUROVOLT-konsepti on kehitetty EUROVOLT via VLE-projektin tuloksena.
© EUROVOLT via VLE Project 2005-2007

Tutustu projektiin tarkemmin:http://www.icc-languages.eu/index.php/accreditation/eurovolt