Kouluttajien esittely

Marjo Joshi (FM) toimii englannin kielen ja viestinnän opettajana Turun AMK:ssa. Tutkintoon johtavan opetuksen lisäksi hän toimii yrityskouluttajana niin paikallisissa kuin kansainvälisissäkin yrityksissä. Joshi on erikoistunut kulttuurien väliseen viestintään ja on suorittanut Liike-elämän kulttuurikouluttajan sertifikaatin. Lisäksi hän on ollut mukana useissa verkko-oppimismateriaalien valmisteluun ja verkko-opetukseen liittyvissä kehitysprojekteissa. Joshi on sertifioitu Eurovolt-Eurolta-pääkouluttaja, ja tarjoaa opettajille koulutusta verkkotaitojen, viestinnän ja kulttuurien saralla.

Mervi Varhelahti (FM, KTM) toimii Turun AMK:ssa viestintäkouluttajana. Hän on työskennellyt kielten, viestinnän ja yritysten parissa useita vuosia. Hänen erikoisalaansa kuuluu sosiaalisen median käyttö yritysviestinnässä sekä sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen osana kielten, viestinnän ja kulttuurien opetusta. Varhelahti on koordinoinut useita EU-projekteja, mm. opettajien viestintätaitojen kehittäminen monimuotoisissa ympäristöissä.

Sanna Simola (FM) toimii Turun AMK:ssa saksan ja ruotsin kielen ja viestinnän opettajana. Opetustehtävien lisäksi hän on osallistunut verkko-opetuksen kehittämisprojekteihin. Simola on sertifioitu Eurolta-Eurovolt-pääkouluttaja, ja tarjoaa opettajille koulutusta mm. blogien käytöstä kieltenopetuksessa.

 

 

katriina_imageKatriina Vesanen (FM) toimii Turun AMK:ssa englannin kielen ja viestinnän opettajana. Tutkinto-opetuksen ohella hän toimii myös englannin kouluttajana eri alojen yrityksissä. Vesanen on opettanut monissa eri koulutusohjelmissa ja hänen erityisosaamisalueenaan on erilaisten verkkotyökalujen käyttö osana monimuoto-opetusta.