Sisältö (Tasot 1-3)

Taso 1 (2op), tavoitteena on motivoida, innostaa ja tutustuttaa kieltenopetukseen verkossa.

Taso 2 (5op) tavoitteena on, että osallistuja osaa tuottaa omaan opetukseen verkossa toteutettavia opintojaksoja/moduuleja, joissa työelämäläheisyys, osallistavuus ja yhteisöllisyys korostuvat. Tasolla 2 on mahdollista suorittaa kansainvälinen Eurolta-Eurovolt -diplomi* (aikuiskoulutuksessa toimiville kieltenopettajille).

Taso 3 (3op) tavoitteena on kehittää jo kokeneiden verkko-opettajien osaamista kansainvälisessä koulutuksessa. Koulutus perustuu osallistujien oman osaamisen jakamiseen ja uuteen tutkimustietoon, tavoitteena innovaatioita kieltenopetukseen.

Koulutuksissa keskitytään kolmeen pääteemaan:

 1. Verkko-opetus
 2. Verkko-oppiminen
 3. Suunnittelu ja arviointi

Eloa ja iloa monimuotoiseen kieltenopetukseen- konsepti

 • edustaa yhteisöllistä oppimiskäsitystä
 • antaa mahdollisuuden kehittää edelleen kielen teoreettista tuntemusta, tietoa oppimisesta ja opetuksesta
 • yhdistää käytännön harjoitukset sekä opetus-ja oppimisobservaatiot ja niiden jälkeisen arvioinnin
 • antaa mahdollisuuden itsearviointiin, toisten osallistujien arviointiin sekä kurssin arviointiin
 • on avointa ja läpinäkyvää.

Oppiminen onnistuu kokeilemalla, reflektoimalla ja soveltamalla. Siirtämällä koulutuksen sisältöjä omiin opetustilanteisiinsa koulutukseen osallistuja kehittää sekä metodologista että didaktista osaamista.   

 

Koulutuksien sisällössä huomioidaan mm.

 

 • kielitietoisuus
 • kieli ja kulttuuri
 • kielenoppimisen prosessit
 • kielenopetus verkossa
 • suunnittelu ja arviointi
 • itsearviointi
* Eurolta-Eurovolt on tunnettu eurooppalainen täydennyskoulutus kieltenopettajille. Koulutuskokonaisuus tarjoaa koulutusta aikuisten kielenopetuksen näkökulmasta. Työelämäläheinen ja osallistava kielenopetus on peruslähtökohta.  Koulutus johtaa Eurolta-diplomiin, joka on osoitus metodien ja didaktiikan osaamisesta.