Yhteisötaideteos Linnankatumme

Yhteisötaideteos Linnankatumme

IMGP1817

Yhteisötaideteos Linnankatumme toteutui toukokuun lopulla Linnankatumme näyttelynä, joka valmistui verkostoitumalla. Verkostoituminen osoittautui kaikin puolin antoisaksi ja tehokkaaksi tavaksi toteuttaa yhteisöllistä taidetta. Näyttelyssä oli mukana 7 eri toimijaa Linnankadun varrelta: Heli Mäki-Arvela – Linnankatumme aikajana, Sirke Nisso – Vähätori historiikit, Maire Peltonen ja Jan-Erik Andersson – Sininen talo, Turun linnan Paja ja Satu Musakka – Siluettikuva työpaja, LPR-arkkitehdit ja Pauno Narjus -Teollisuudelta kulttuuriteollisuudelle-video, Uusi Tuuli ry – Estelle sekä Turku Energia – Ihana valo kirja. Lisäksi aikajanan toteutuksessa oli mukana kaupungin organisaatioita ja Kylätalo ry. sekä useita yksittäisiä ihmisiä. Vaikka ymmärränkin luetteloiden lukemisen tylsyyden, niin haluan tuoda näiden ihmisten nimet esille kiitollisuudesta ja ilosta tavata ja työskennellä kaikkien näiden ihmisten kanssa.
Aikajanan leikkaamiseen osallistuneet: Ilari Aalto, Anastasia Aaltonen, Heli Aaltonen, Erika Adamsson, Babebluu, Marjuska Björn, Hannu Elenius, Jorma Elenius, Rauli Elenius, Sonja Elenius, Tuuli Elonen, Pirjo Hakala, Laura Halonen, Paula Harjamäki, Sini-Meri Hedberg, Minna Hemgård, Elina Helkala, Maarit Hellaakoski, Anne Himberg, Marjatta Holma, Niina Huovinen, Sami Häggman, Gunnar Högnäs, Riikka Hyry, Marjukka Irni, Tuuli Juhola, Pirita Juppi, Elena Järvinen, Saara Järvinen, Petra Kallio, Joona Karsi, Saila Kinnunen, Maria Kivilaakso, Viliina Koivisto, Sakari Koskenalho, Ralf Kroon, Ville Lahtivuori, Tea Langh, Tuula Lehtonen, Maria Leivonen, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Marketta, Mari Metsämäki, Laura Miettinen, Kirsi Oesch, Kai Parikka, Paula Puikko-Laakso, Riitta Pulli, Johanna Päivärinne, Pauli Pärkinen, Eevi Rannikko, Johanna Rajala, Tuukka Rintala, P. Samsten, Jari Seppälä, Pirkko Siivonen-Takku, Kati Siren, Satu Sälpäkivi, Annamari Taipalus, Taneli, Ilona Tanskanen, Jorma Tapio, Sanna Tiivola, Sari Torvinen, Henri Tuominen, Eija Tähkäpää, Jari Uusitalo, Heli Vihersaari, Mari Vuolanto, Tuula Väänänen, Anna-Leena Ylitalo
Turun Linnan Siluetti-työpajaan osallistuneet: Anna, Juho Asikainen, Daniel, Irene Hilden, Senni Hilden, Katri, Tuuli Kosenius, Maria Malm, Pauli, Jouni Pennanen, Rebecka, Otso Saarinen, Aleksanteri Sahala, Valma Soini, Aada Suominen, Anu Suominen, Katri Tuomainen, Julius Törrönen, Viljami.

Alkuperäinen teos, kolmiulotteinen aikajana osallistujien Linnankatua käsittelevistä kuvista, oli tarkoitus toteuttaa Facebookin avulla luodun ryhmän kanssa. Tavoite ei kuitenkaan toteutunut, sillä Facebook ryhmä ei aktivoitunut riittävästi fyysisen toteutuksen tullessa ajankohtaiseksi. Tällöin tuli eteen tilanne, jossa oli valittava jatkaako ryhmän kanssa jotakin uutta, yhdessä kehitettyä projektia, vai aikajanan toteuttamista, joka vaati uuden ryhmän ja uusien kontaktien luomista. Valitsi aikajanan rakentamisen ja näytteille asettamisen, sillä projekti oli jo pitkälle kehitetty ja valmis toteutettavaksi.

Verkostoituminen osoittautui toimivaksi tavaksi toteuttaa Linnankatumme – näyttely. Linnankadun varrelta löytyi useita erilaisia toimijoita, jotka olivat kiinnostuneita saamaan oman näkemyksensä kadusta ja sen tapahtumista esille. Mukana oli yksittäisiä ihmisiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja eri organisaatioita. Aikajana, joka antoi yleiskuvaa Linnankadusta, valmistui erilaisten työpajojen avulla ja toiset näyttelyyn osallistuneet tahot toivat oman lisänsä näyttelyn kertomukseen Linnankadun vaiheista antamalla yksityiskohtaista tietoa jostakin erityisestä osasta tai ajanjaksosta.

Näyttely herätti paljon mielenkiintoa katselijoissa – sitä tutkittiin kauan ja samat ihmiset saattoivat tulla useana päivänä. Näyttelyn kertomus aktivoi katselijoita lisäämään kertomukseen omia muistojaan.  Linnankatumme – näyttely antoi kokemuksen, johon ihmiset saattoivat projisoida itseään ja omaa elämäänsä sekä kokea kuuluvansa ainakin Linnankatumme yhteisöön. Yhteisötaideteos Linnankatumme saavutti mahdollisesti jotakin toiveestaan, jonka yhteisötutkijat David W. McMillan ja David M. Chavis kirjoituksessaan Sense of Community: A Definition and Theory pukevat kauniisti sanoiksi: ”käsite yhteisö on yksi keino toteuttaa maailmaa, josta me ja muut olemme uneksineet”.

 

Heli Mäki-Arvela
Soveltava taide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *