Näkövammaisten taidekokemuksiin liittyvät haasteet

Viliina Koivisto & Niina Huovinen

Make Sense -projektiin liittyen haastattelimme näkövammaisryhmää heidän taidekokemuksistaan. Haastattelussa etsimme tietoa taidekokemuksen syntymisestä ja tavasta kokea kuvataidetta ilman näköaistia. Keskustelussa nousi esiin tekijöitä, jotka asettavat haasteita taidekokemuksen syntymiselle. Make Sense -projekti ei tähtää näiden haasteiden kehittämiseen, mutta kokosimme esiin tulleita huomioita yhteen ja julkaisemme ne tässä blogitekstissä. Ajattelimme, että julkaisusta voivat hyötyä esimerkiksi museoiden yleisötyötä tekevät tahot.

Taidenäyttelykäyntien yleiseksi ongelmaksi nousi muun muassa opastusryhmien suuret koot. Näkövammaisille suunnatuille, kuvailutulkkausta sisältäville opastuskierroksille voi osallistua yhdellä kertaa jopa 20 henkilöä. Tämä ryhmäkoko muodostuu  nopeasti, koska moni näkövammainen tarvitsee mukaansa myös avustajan. Isojen ryhmäkokojen ongelma on siinä, että kuvailutulkkausta on silloin vaikea kuulla. Ryhmissä syntyy myös keskusteluja, joka voi häiritä entisestään taaempana seisovien mahdollisuutta kuulla tulkkausta.

Kuulemisvaikeuksista keskustellessamme esiin nousi myös museoiden lattiamateriaalit. Me näkevät emme välttämättä kiinnitä näihin tekijöihin huomiota, mutta jos teosten tavoittaminen on pelkän kuuloaistin varassa, on kaikki akustiikkaan liittyvä ratkaisevassa roolissa. Olisi hyvä, jos näyttelytilojen pintamateriaalit olisivat sellaisia, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ylimääräistä ääntä tilaan.

Jotkut museoista, kuten Helsingissä Ateneumin taidemuseo, tarjoavat kuvailutulkkausta ääniopasteiden yhteydessä. Tällöin näkövammainen voi kuunnella tulkkauksen itsenäisesti äänitteeltä. Ääniopastus ja kuvailutulkkaus ovat eriasia. Ääniopasteet ovat suunniteltu näkeville ja niissä keskitytään selvittämään teosten ja tekijöiden lähtökohtia ja taustoja. Nämä tiedot kiinnostavat erittäin paljon myös näkövammaisia, mutta ensin heidän on saatava yksityiskohtainen, sanallinen tulkinta teoksesta, jotta hekin olisivat nähneet teoksen. Kuvailutulkkauksen tullessa ääniopasteen yhteydessä nauhalta, näkövammaisella ei ole kuitenkaan mahdollista kysyä tarkennuksia niihin aiheisiin, joista hän on henkilökohtaisesti kiinnostunut. Pohdimme, voisiko museohenkilökuntaa lisäkouluttaa palvelemaan näkövammaisia museovieraita siten, että näkövammaisilla olisi mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä halutessaan.

Hankalaksi koettiin myös näyttelytilojen valaistus. Osa näkövammaisista ei ole täysin sokeita, joten hyvän valaistuksen avulla heidän olisi mahdollista nähdä teosten yksityiskohtia. Museoiden valaistusta on vähennetty teosten säilyvyyden vuoksi. Keskustelussamme pohdittiin kuitenkin, olisiko teoksia mahdollista valaista näkövammaisia varten tilapäisesti paremmin. Pohdimme myös, onko valaistustekniikka kehittynyt jo niin pitkälle, että näkövammaisille voitaisiin suunnitella valaisimia, jotka eivät vahingoittaisi teoksia ja joita he voisivat kantaa mukanaan museovierailun aikana. Yksi haastateltavista pohtii olisiko näkövammaisilla mahdollisuus ottaa teoksista valokuvia ja katsoa näyttelykäynnin jälkeen niitä suurennettuina tietokoneen ruudulta.

Make Sense -projektimme aikana kävi ilmi myös kiinnostus teoksen havainnointiin kosketuksen kautta. Näkövammaiset ymmärtävät, että teoksia ei ole aina mahdollista koskea, mutta pohdimme, olisiko olemassa muita vaihtoehtoja tarjota tuntoaisitiin liittyvää materiaalia kuvailutulkkauksen lisäksi. Projektin aikana tutustuimme Ferdinand Von Wrightin klassikkomaalauksen Taistelevat metsot kuvailutulkkaukseen. Tulkkaus on onnistunut ja näkövammainen saa hyvän käsityksen teoksen tunnelmasta. Ongelmana saattaa kuitenkin olla erityisesti syntymäsokeiden henkilöiden kohdalla, ettei näkövammaisella ole tietoa, millainen lintu metso on. Pohdimme, voisiko museossa olla tarjolla teosten keskeisiä elementtejä havainnollistavia materiaaleja, joita tutkimalla näkövammainen voisi saada kokonaisvaltaisen käsityksen teoksen sisällöstä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *