Taiteen ammattilainen ja seksuaalisuus kohtaavat

Sanna Niemi

Olen koulutukseltani teatteri-ilmaisun ohjaaja. Olen työskennellyt erilaisten ryhmien kanssa soveltavan taiteen keinoin, esimerkiksi ohjaamalla draamatyöpajaa vankilassa ja toimimalla residenssitaiteilijana maahanmuuttajien koulutuksessa. Sattumalta hain keväällä 2018 Aspa-säätiön Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeeseen töihin. Hanke toimii Stean rahoituksella 2018-2020 Jyväskylässä, Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla.

Heti työpaikkailmoituksessa kiinnitin huomiota työyhteisön arvoihin: tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Omien arvojeni mukainen työpaikka on noussut yhdeksi tärkeimmäksi kriteeriksi töitä haettaessa. Toinen syy, miksi halusin hakea tätä työtä, oli ilmoituksessa mainittu toive toiminnallisten menetelmien monipuolisesta osaamisesta. Pääsisin hyödyntämään omaa ammattitaitoani itselleni uudessa ympäristössä, asumispalveluissa.

Suhtaudun ennakkoluulottomasti seksuaalisuusteemaan. Ajattelen seksuaalisuutta yleisesti hyvin laajana aiheena. Koen, että minulla on osaamista esimerkiksi itsetuntemuksen, tunteiden, kosketuksen ja kehoon liittyvien aiheiden käsittelystä. Työskentely hankkeessa on osoittanut, että ajatukseni seksuaalisuudesta on oikea.
Tuttujen aiheiden lisäksi esiin on noussut myös itselleni vieraampia aiheita, kuten vaikkapa avusteinen seksi*.

On tullut ilmi, että asumispalveluiden työntekijöillä olisi paljon tarvetta koulutukselle ja yleensä ihan tiedolle – sitä tarvitaan lisää. Onneksi meillä on tässä hankkeessa mukana myös ammattitaitoisia seksologeja. On helpottavaa, ettei itse tarvitsekaan tietää aina kaikesta kaikkea. On joku, joka tietää enemmän. Yhtenä hankkeen tavoitteena on vahvistaa seksuaalikysymysten puheeksi ottamista asumispalveluissa. Haluamme kannustaa ja tukea eri osapuolia aiheen ympärillä. Asumispalveluja käyttävien ihmisten seksuaalioikeuksien toteutuminen on koko toimintamme päämäärä.

Koen työskenteleväni ihmisoikeuskysymysten äärellä, en vain ”seksihankkeessa”. Kesällä ja alkusyksystä 2018 työni on ollut sitä, että kierrän yhdessä seksologin kanssa asumisyksiköissä pitämässä alkuinfoja, joissa muun muassa seksologi avaa seksuaalisuuden käsitettä ja keräämme osallistujien toiveita hankkeen sisällöistä. Näiden toiveiden pohjalta olen ideoinut Lupa puhua -ryhmiä, joista osa alkoi syksyllä 2018. Yksi ryhmä teki esitystä Disability Day Art & Action -festareille Helsinkiin.

Työssäni eniten pohdintaa on aiheuttanut se, että olen aikaisemmin tottunut työskentelemään ihmisten kanssa, joilla ei esimerkiksi ole suurempia liikuntarajoitteita. Tästä johtuen en aina osaa ottaa huomioon kaikkia tarvittavia asioita etukäteen ja olen vasta käytännön tilanteissa huomannut, mikä toimii ja mikä ei. Myös selkokielisyys on haastavaa. Olen soveltanut ja muokannut teatteriharjoitteita. On hyvin virkistävää ja opettavaista olla uuden äärellä. Työparini Milla Ilonen on ollut valtavana apuna, kun olen voinut kysyä kaikista asioista, jotka mietityttävät. Odotan työssäni sitä vaihetta, kun pääsen siirtymään yhä enemmän käytännön tekemiseen.

https://www.aspa.fi/fi/hankkeet/voimaa-seksuaalisuudesta

*Avusteinen seksi / seksissä avustaminen on toiminnallisen seksin mahdollistamista tilanteessa, jossa henkilö tai henkilöt eivät ilman apua pysty toteuttamaan sitä itsenäisesti. Apu voi olla passiivista tai aktiivista: passiivinen apu tarkoittaa apua seksiin liittyvissä valmisteluissa, kun taas aktiivinen apu tarkoittaa avustamista itse seksuaalitoiminnoissa tai seksin aikana. (Lähde: Roth Tanja: Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti, 2016.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *