People

Eija Saarinen – Senior Lecturer in Animation (since 1994)


Pentti Halonen – Senior Lecturer in Scriptwriting (since 2004)


Marko Luukkonen – Lecturer in Cinematography (since 2017)


Markus Hatakka, production
Mika Niinimaa, sound design
Samuel Raunio, head of department


Guest and past lecturers:

Pekka Aine
Jukka Asikainen
Saara Cantell
CHRZU (Christer Lindström)
Jorma Harjamäki
Ilona Hongisto
Risto Hyppönen
Outi Hyytinen
Esa Illi
Jari Innanen
Heikki Jokinen
Kari Juusonen
Leena Kilpeläinen
Leea Klemola
Visa Koiso-Kanttila
Mikko Kouki
Elisa Koskinen
Petri Kotwica
Anu Kuivalainen
Samppa Kukkonen
Juho Kuosmanen
Antti Laakso
Kai Lappalainen
Juha Lehtola
Leo Liesvirta
Erkki Lilja
Katariina Lillqvist
Ami Lindholm
Auli Mantila
Ülle Metsur
Taru Mäkelä
Andres Mänd
Joni Männistö
Marja Niskanen
Anni Oja
Kari Pieskä
Tatu Pohjavirta
Jaakko Pyhälä
Marja Pyykkö
Katja Pällijeff
Olga Pärn
Priit Pärn
Maria Ruotsala
Joonas Rutanen
Santtu Sierilä
Marko Talli
Timo Tanskanen
Tuomas Tiainen
Riho Unt
Miel van Hoogenbemt
Peter Vandekerckhove
Elli Vuorinen
Kimmo Vänttinen