H5P esimerkki

Posted in sosiaalinen media | Leave a comment

Open Badge – osaamismerkit

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä on syntynyt tarve esittää omaa osaamista digitaalisesti. Oppimista tapahtuu kaikkialla koko elämän ajan. Perinteiset tutkintotodistukset kuvaavat saajansa muodollista osaamista. Osaamismerkeillä voidaan sen sijaan tuoda esille henkilön epävirallista osaamista kuten tiimityötaitoja, projektitaitoja, sosiaalisia taitoja jne. Hankittu osaaminen voi liittyä esimerkiksi harrastus- tai järjestötoimintaan, henkilöstön sisäisiin koulutuksiin ja kehittämiseen.

Käyttökohteita:

 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • hiljaisen tiedon esille tuominen; oman osaamisen esittäminen
 • aikaisemmin hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen
 • motivointi (osaamis-, taito-, suoritusmerkki)
 • reflektointi

Open Badge on digitaalinen ja visuaalinen todiste omistajansa osaamisesta ja taidoista. Sen luonteeseen liittyy vahvasti tilannesidonnaisuus ja liikuteltavuus. Osaamismerkin voi jakaa esimerkiksi uusimmilla älypuhelimilla ja tableteilla, sosiaallisen median kautta tai ePortfolion välityksellä.

Esimerkki: Badge-osaamismerkki

 

 

 

Discendum Oy järjestää Tunnista ja Tunnusta – seminaarin 26.3.2015, jossa esitellään OpenBadge – merkkien lisäksi ePortfolioiden käyttöä.

Tutkimuksia ja lisätietoa:

Discendum Oy, Heli Karjalainen slideshare esitys

The Potential and Value of Using Digital Badges for Adult Learners http://www.sabes.org/wp-content/uploads/2014/01/air-digital-badges-2013.pdf

Open Badges for Assesment http://www.slideshare.net/hanspoldoja/mozilla-open-badges-for-assessment

Are Badges useful in education? It depends upon the type of badge and expertise of learner http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11423-013-9289-2#page-1

 

Posted in Open Badges, osaamismerkit | Leave a comment

ePortfoliosta mPortfolioon

Kesäloman kynnyksellä löytyi hyvää aikaa tutkailla opetusteknologian uusia ja hieman vanhempiakin tuulia. Mielenkiinto kohdistui tällä kertaa ePortfolioihin ja mPortfolioihin. Innostavana tekijänä toimi aamupäivän testaukset ePortfolio, Kyvyt.fi – palvelussamme. Kyvyt.fi – palvelu päivitetään elokuussa uuteen versioon. Palvelun taustalla pyörii Mahara, jonka on luonut Uuden-Seelannin hallitus. Suomessa Mahara-perusteista ePortfoliota käytetään ainakin Optimaan ja Moodleen integroituna.

Pikakuuntelin ja katselin Dr. Helen Barretin pitämän webinaarin ePortfolioista ja mPortfolioista. Häntä voidaan pitää maailmanlaajuisesti ePortfolioiden eksperttinä.  Dr. Barretin mukaan ePortfolioissa keskeistä on reflektointi, jakaminen ja suhteet, jonka käänsin vapaasti verkostoiksi. Tiedon jakaminen tapahtuu monimediaisia julkaisukanavia käyttäen. Webinaarissa esiteltiinkin useita mobiilikäyttöön soveltuvia ilmaisia ja lähes ilmaisia ohjelmia.

Kuvien, dokumenttien, tiedon jakamiseen:

 • DocScanner; iPhone ja iPad käyttöön. Muuttaa ottamasi kuvan .PDF-tiedostoksi. (ilmainen)
 • Stupeflix; videoklippien tekemiseen tarkoitettu ohjelma. Koosta kuvista ja videoista yksi videotiedosto, max 20min pituinen (ilmainen)
 • Edmodo; oppimisympäristö, mikrobloggauspalvelu, maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen. (ilmainen)
 • Zapd; iPhone apps, jolla käyttäjä luo omia webbisivuja. Soveltuu myös iPad käyttöön. Vaatii iOS5 tai uudempi. (ilmainen)

Dr. Helen Barretin blogi http://electronicportfolios.org/, esityksiä ja webinaareja http://electronicportfolios.org/portfolios.html. mPortfolioista esityksiä ja runsaasti vinkkejä mobiiliohjelmiin https://sites.google.com/site/mportfolios/

 

 

Posted in sosiaalinen media | Leave a comment

Verkko-oppimisesta 2013, VirtuaaliAMK

Virtuaaliammattikorkeakoulun Digma -oppimateriaalipankkiin on koottu 2013 päivitettyä materiaalia verkko-oppimisesta. Aihealueina:

 • Autenttinen oppiminen
 • Case-oppiminen ja ongemaperustainen oppiminen
 • Arkioppiminen
 • Osaamistavoitteiden määritteleminen
 • Yhteisöllinen oppiminen ja sen arviointi verkossa
 • Kurssiportfoliolla oppimisen prosessi esiin

Aineistoa voi hyödyntää verkko-oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa, pedagogisten ratkaisujen suunnittelun tukena.

Lähde: DIGMA – avoin yhteisöllinen oppimisympäristö

Opettaja voi hyödyntää DIGMA-ympäristöä omassa opetustyössä. Rakenna omia avoimia tai suljettuja sisältöjä haluamastasi aihealueesta. Lisätietoja tai koulutus[at]amk.fi.

Opiskellija voi hyödyntää vapaasti ympäristön avoimia sisältöjä itseopiskeluaineistona.

Posted in sosiaalinen media | Leave a comment

Laatu verkko-opetuksessa

Tälle sivulle on kerätty verkko-opetukseen laatuun liittyviä materiaaleja ja työkaluja laadun testaamiseen.

1. Vopla verkko-opetuksen laatukäsikirja

Verkko-opetuksen laatukäsikirja muodostuu neljästä laatuoppaasta, joissa verkko-opetuksen laatua tarkastellaan keskeisten toimijoiden näkökulmasta:

 1. verkkokurssin laatuopas
 2. verkko-oppimateriaalin laatuopas
 3. tukipalvelujen laatuopas
 4. koulutusorganisaation laatuopas

2. Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. Helsingin yliopisto. Nevgi  et.al. 2005.Sisältää Osa I Verkko ja opetuksen laatu, Osa II Verkko-opetuksen johtaminen.

3. Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit. OPH. Työryhmän raportti 2006.

 • pedagoginen laatu
 • käytettävyys
 • esteettömyys
 • tuotannon laatu

4. E-Learning quality. Aspects and criteria for evaluation of e-learning in higher education. Raportti 2008. Swedish National Agency for Higher Education.

5. Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssi (3op). Itä-Suomen yliopisto. Haka-käyttäjät voivat kirjautua omilla tunnuksillaan Itä-Suomen yliopiston Moodleen.
VOPLA-hanke järjesti verkkokurssin ensimmäisen kerran keväällä 2006 yhdessä TieVie-hankkeen kanssa, ja vielä kaksi kertaa vuonna 2007. Verkkokurssin laajuus oli VOPLA-hankkeen toteutuksessa kolme opintopistettä ja kohderyhmänä korkeakouluopettajat.
Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata oman verkko-opetuksensa laatua
 • pystyy kehittämään itselleen sopivan opetuksen kehittämissuunnitelman
 • osaa hyödyntää laadunhallinnan toimintatapoja ja prosesseja omassa työssään
 • ymmärtää laadunhallinnan merkityksen

6. ARVO verkkomateriaalin arviointiin. ARVO on työväline, joka on suunniteltu auttamaan opetuksen verkkototeutuksen kehittämistyössä. ARVO avustaa käytettävyyden, pedagogisen käytettävyyden, graafisen suunnittelun, saavutettavuuden ja teknisen toteutuksen aihealueiden arvioinnissa. Tampereen teknillinen yliopisto, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio 2005.

7. OPAL Open Educational Quality Initiative

 

Posted in sosiaalinen media | Leave a comment

Adobe Connect

Etäluento ja etäneuvottelu Connectilla ohjeet

Connect 7 -version ohjeet

Turun ammattikorkeakoulussa on käytössä Adoben Connect 9 -versio. Jokaiseen etäistuntoon pitää kuulua yksi meetinghost -käyttäjä. Lisätietoja kai.heikkila@turkuamk.fi tai verkkoopetus@turkuamk.fi.

Adobe Connectin roolit ja oikeudet:

 • meeting host
 • host
 • presenter
 • participant

1. Kirjautuminen

Välitä Connect -huoneesi URL-osoite osallistujille esimerkiksi sähköpostilla tai käyttämällä sosiaalisen median välineitä. Opiskelijat kirjautuvat ohjelmaan useimmiten Quest -tunnuksella, joka voi olla oma etunimi ja/tai sukunimi tai sukunimen alkukirjain. Mikäli opiskelijoita on eri oppilaitoksista tai organisaatioista kannattaa lisätä nimen perään oman oppilaitoksen tai organisaation tunnus esim. Maija M(äkelä) / Yritys Oy. Mikäli huone on määritelty suljetuksi tilaisuuden koolle kutsuja (esim. host) päästää osallistujat pyynnöstä sisälle. Tällainen toimintatapa ei ehkä ole kovin käyttäjäystävällinen koska tilaisuuteen osallistuja voi joutua odottelemaan pitkään ennen kuin ‘hyväksyjä’ huomaa pyynnön.

2. Meeting

Jokaisen käyttäjän tulisi testata omat ääniasetukset ennen etäistuntoa. Ohjatussa äänitestissä testataan myös saapuva ääni sekä poistetaan lähetyksestä kohinaa. Vaikka ei itse olisi puhumassa mitään, niin testi kannattaa tehdä.

2.1. Ääniasetukset:

Valitse Meeting > Audio Setup Wizard > Next > Play Sound > Next > Valitse käyttämäsi mikrofoni (tarjoaa oletuksena olevaa) > Next > Record; testaa äänesi kuuluvuus eli puhu nauhoitteeseen jotain > Stop; pysäytä testinauhoitus > Play recording; kuuntele oma testipuheesi > Next > Test silence; poistaa mahdollista kohinaa > Next > Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli näytöllesi ponnahtaa oheinen pikkukuvake, niin hyväksy se Allow -painikkeella:

2.2. Record Meeting…

Valitse Meeting > Record Meeting… > anna tulevalle tallenteelle nimi > Ok. Merkiksi nauhoituksen alkamisesta ohjelmaan ilmestyy oikeaan yläkulmaan, Help -sanan viereen punainen pallo. Viemällä hiiren pallon päälle tulee näkyviin teksti ‘Meeting session is being recorded’. Pysäytä nauhoitus joko Meeting -valikon Pause Recording tai klikkaa punaista palloa ja valitse Stop Recording. Nauhoituksen voi keskeyttää (pitää tauon) klikkaamalla punaista palloa ja valitsemalla Pause Recording. Resume Recording käynnistää nauhoituksen uudellleen.

3. Layouts


Connectissa on oletuksena kolme erilaista työskentelypohjaa tai näkymää: Sharing, Discussion ja Collaboration. Näihin näkymiin on lisätty Layoutin nimeä tukevia työkaluja (pods). Opettaja voi vaihtaa näkymiä klikkaamalla Layoutin kuvaketta sivun oikealla laidalla (kts. kuva d). Layoutin sisältämiä työkaluja voidaan siirtää näytöllä paikasta toiseen tai piilottaa tai lisätä uusia työkaluja (pods).

a) Discussion layout b) Sharing layout

 

4. Pods

Podeista löytyy erilaisia työkaluja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Käydään läpi keskeisimmät.

4.1. Share > Share My Screen

Share My Screen -valikon avulla voidaan jakaa osallistujille Documents (tiedostoja), My Screen (tietokoneen näytön näkymä) tai Whiteboard (liitutaulu). Kokeillaan eri vaihtoehdot läpi.

shareMyScreen

4.1.1. Desktop

Valitaan oman tietokoneen näytön jakaminen. Valitse pudotusvalikosta My Screen -näkymä > valitsemalla Desktop

ScreenSharing

Dokumentit avautuvat Connectin sisälle. Tällöin käytössä on Connectin Draw-piirto työkalu ja Pointer-osoitin.

Valitse jaettava dokumentti seuraavista vaihtoehdoista: Share history, Whiteboards, Uploaded Files, My Content, Shared Content. Mikäli jaettava tiedosto ei ole vielä Connectissa, nouda se valitsemalla Browse My Computer.

 desktopNakyma

Valitsemalla dokumenttien jakamisen voidaan jakaa Connectissa aikaisemmin jaettuja dokumentteja ja Whiteboard -tuotoksia tai tuoda tietokoneelta uusia jaettavia dokumentteja. Connect kääntää dokumentit Flash -paperiksi, jotta ne voidaan esittää ohjelmalla.  Jos haluaa jakaa videotiedostoja, ne pitää kääntää itse ensin  flash -muotoon.

Esimerkki jaettavasta pdf -dokumentista:

desktopJakaminen

4.1.2. Applications

Valitse Applications > Share > valitse jaettava ohjelma laittamalla ruksi ohjelman nimen eteen ja aloita jakaminen Share -toiminnolla. Valikkoon avautuvat ne ohjelmat, jotka ovat tietokoneellasi auki. Haluttu ohjelma pitää siis avata ensin, jotta sen voi jakaa!

applicationsJako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaettavan ohjelman oikean puoleiseen kulmaan ilmestyy punainen laatikko, jossa teksti ‘Stop Sharing’ (kts. kuva). Tästä tiedät mikä ikkuna/ohjelma näkyy opiskelijoille. Jakamisen voi lopettaa klikkaamalla Stop Sharing. Nuolen päätä klikkaamalla voit valita uuden ikkunan jaettavaksi tai voit valita Pause and Annotaatio -työkalun. Näillä voidaan tehdä merkintöjä jaettavaan dokumenttiin. Huomaa kuitenkin, että tehdyt merkinnöt eivät tallennu dokumenttiin tai ohjelmaan vaan poistuvat kun jakaminen lopetetaan.

shareApplications

 

4.1.3. Windows

Toimii kuten edellinen, mutta sen lisäksi voidaan jakaa näytöltä esim. kalenteri.

4.1.5. Whiteboard

Liitutauluun voidaan nimensä mukaisesti piirtää ja kirjoittaa. Liitutaulu on oletuksena opettajan käytettävissä, mutta opiskelijoille voidaan antaa editointi oikeuksia. Tällöin on hyvä muistaa pelisääntöjen tärkeys jotta kukaan ei poista mitään tärkeätä. Liitutaulun sisältö voidaan tulostaa paperille tai pdf -dokumentiksi valitsemalla yläkulmasta Pod options > Print > valitse tulostin > ok.

Liitutaulun työkalut:

 

Selection
Pencil (klikkaa kynän kuvaa, saat lisää toimintoja: väri, koko)
Pyyhekumi, poistaa valitun kohteen
Tekstin kirjoittaminen
Piirrä neliö (klikkaamalla kuvaketta saat lisää toimintoja neliön editointiin)
Undo peruuta
Redo tee uudelleen
Pointer: osoita nuolella tiettyä kohtaa
Sharing / Stop sharing; anna editointi oikeus / lopeta editointi oikeus
Näytä liitutaulu suurempana

Esimerkki liitutaulusta. Liitutauluun voidaan liittää useampi sivu, joita pääsee selaamaan liitutaulun alareunan nuolinäppäimistä. Numero kertoo mikä sivu on parhaillaan auki. Jos halutaan tulostaa useampi sivu paperille tai pdf -dokumentiksi, niin tällöin pitää tulostaa yksi sivu kerrallaan.

 

5. Audio

Host voi myöntää äänioikeudet participantille valitsemalla Audio > Microphone Rights For Participants. Tällöin peruskäyttäjän esim. opiskelijan nimen eteen tulee mikrofonin kuvake . Participantin näkymään tulee lisäksi mikrofonin kuvake, josta saa mikrofonin päälle ja pois Connect My Microphone/ Mute My Microphone. Mikäli participant -roolissa olevalla käyttäjällä ei ole nimen perässä mikrofonin kuvaketta, hänellä ei ole äänioikeutta.

Participanteille myönnetään oman kuvan lähetysoikeus viemällä hiiri käyttäjän nimen päälle ja valitsemalla sieltä Enable video tai myöntämällä oikeudet kaikille Participanteille valitsemalla kameran kuvakkeesta Enable Webcam For Participants.  Kuvan myöntämisen jälkeen Participant -roolissa oleva käyttäjä näkee näkymässään Start My Webcam -painikkeen, josta hän pääsee käynnistämään oman kameransa valitsemalla Start sharing.

Äänen säätäminen: Valitse Kaiuttimen kuvake (kuvassa vihreänä) > valitse Adjust Speaker Volume > Säädä äänen voimakkuutta välillä Low – High > OK

asetukset

6. Status

Osallistujat voivat osallistua ja kommunikoida erilaisilla Statuksilla, joista kuva alla. Puheenvuoroa pyydetään nostamalla käsi ylös Raise Hand. Puheenvuoroa ei saa automaattisesti tällä toiminnolla vaan tilaisuuden host myöntää puheenvuoroja. Agree tarkoittaa että on asiasta samaa mieltä ja Disagree toisin päin. Step Away statusta voi käyttää jos esim. joutuu poistumaan tilaisuudesta hetkellisesti, mutta ei katkaise yhteyttä. Speak Louder ja Softer -statuksilla voidaan ilmoittaa puhujalle hänen äänensä tasosta.

statukset

 

Posted in sosiaalinen media | Leave a comment

Evernote – muistiinpano-ohjelma

Evernote on monipuolinen muistiinpano ohjelma. Evernoten avaintoiminnot:

 • Luo teksti-, kuva- tai äänimuistiinpanoja
 • Ota leikkeitä verkkosivujen teksteistä, linkeistä ja kuvista
 • Synkronoi muistiinpanot laitteidesi kesken
 • Etsi tekstiä kuvista

(Lähde: http://www.evernote.com/about/intl/fi/)

Voit ladata ilmaisen ohjelman Evernoten omilta www-sivuilta. Käyttäjätunnuksestasi muodostuu muistiosi nimi. Asennuksen yhteydessä työpöydällesi asennetaan Evernote kuvake, josta pääset jatkossa muistioosi:

Lisää uusi muistiinpano Evernote -muistikirjaasi:
1. Klikkaa IE -selaimessa (internet explorer) hiiren oikeata painiketta

2. Valitse Add to Evernote / Lisää Evernoteen.

3. Anna New Clip -valikkoon muistiinpanollesi Title – Nimi. Määrittele Tagit – ei pakollinen, mutta helpottaa organisointiasi.

4. Tallenna muistiinpano muistikirjaasi:  jos olet luonut useamman muistikirjan, niin valitse Notebook -valikosta oikean niminen muistikirja. Jos sinulla on vain yksi muistikirja, se näkyy oletuksena.

5. Valitse lopuksi Add Note. Evernoten muistikirja avautuu näytöllesi. Jos haluat voit heti editoida muistiinpanoa tai jakaa sen sähköpostin, Facebookin tai Twitterin välityksellä. Voit myös julkaista muistiinpanosi tekemällä siitä julkisen url-osoitteen. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa muistiinpanon paperille.

Tästä linkistä näet tämän blogin editoidun sivun (ei mitenkään visuaalinen, mutta toivottavasti ajatus selviää). Muistiinpanoa voi muokata rajattomasti ja jakaa tietokoneen välityksellä tai paperi tulosteena: muokattu muistiinpano.

Posted in mobiili, Pilvipalvelut, sosiaalinen media | Leave a comment

Mobile barcode – QR koodi

Ennen tätä päivää en muista kuulleeni QR -koodista tai Mobile Barcode:sta. Tänään otin asiasta selvää ja testailin koodin käyttöä omalla Nokia E75 -puhelimella. Käytettävyys on helppoa ja ennen kaikkea nopeaa.

Mistä sitten on kysymys? Barcodien alkuperä on lähteiden mukaan Japanissa ja jo (!) 1990 -luvun alussa. Ensimmäiset jopa -80 luvun lopussa. Kyseessä on mobiilikäyttöön tarkoitetut kuvakoodit (kts. kuva alla). Käyttäjä pystyy kännykän tai mobiililaitteen avulla lukemaan kuvakoodia. Lukemiseen tarvitaan reader -lukuohjelma, joka ladataan ensin kännykkään tai muuhun mobiililaitteeseen. Näitä lukijoita on tarjolla useita, joista pitää valita omaan puhelimeen sopiva.

QR koodini

Googlettamalla selvisi yllätys yllätys, että baarkoodeja käytetään myös opetuskäytössä. Laitan tähän yhden hyväksi toteamani blogin Pedafloat, jota pitää suomalainen Jarmo Tanskanen.

Testaamallani i-nigmalla voi tehdä ilmaiseksi ei-kaupalliseen käyttöön QR -koodin, jonka sisältönä voi olla www-sivun linkki, upotettu viesti, yhteystiedot tai SMS-viesti. Opetuskäyttöä ajatellen opettaja voi johdattaa opiskelijan internetin oppimateriaalisivuille tai lisää koodiin ohjeita. QR -koodi voidaan tulostaa myös opiskelijoille jaettavaan paperiin.

Luo oma Barcode, viivakoodi:
Esimerkeissäni olen käyttänyt i-Nigman tarjoamaa palvelua i-nigma.
1. Valitse navigointi palkista Create Barcode
2. Valitse Barcode Type, viivakoodin tyyppi. Voit kokeilla ensin mitä tietoja eri vaihtoehdot tarvitsevat; klikkaa siis eri tyyppien edessä oleva pallura aktiiviseksi, jolloin tyyppi tulee valituksi. Esimerkin kuvassa on valittuna tyypiksi Website link eli linkki internet sivulle.
3. Täytä pyydetyt kohdat ja tallenna.
4. Valmiin Barcode, viivakoodin voit tallentaa omalle koneellesi klikkaamalla viivakoodin päällä hiiren oikeata painiketta.

Lue Barcode, viivakoodi:
Lukemiseen tarvittavan readerin löydät myös i-nigman sivuilta. Tanskasen blogissa on linkkejä laajemminkin, mutta myös esim. Nokian sivuilta löytyy apuohjelmia.
1. Lähetin tekstiviestin annettuun numeroon, josta tuli heti replynä readerin -latauslinkki. Voit myös mennä kännykälläsi suoraan www-sivulle, jossa valitsemasi reader -ohjelma on. Jos tilaat sen puhelimeesi tekstiviestinä, ei tarvitse kirjoitella osoitteita (surffailla).
2. Klikkaa readerin latauslinkkiä: asennuksen yhteydessä puhelimeesi asennetaan kaksi kuvaketta (Sovellukset -työkalun alle): Viivakoodi ja i-nigma.
3. Viivakoodin alta löytyy toiminto ‘Lue koodi’: kohdista kännykän kamera koodiin n. 10-15 cm päähän, lyhyen hetken päästä kännykässä näkyy koodin sisältö esim. www-linkki, yhteystiedot, kirjoitettu viesti. Koodin sisällön voi joko poistaa tai tallentaa kansioon, joka luodaan automaattisesti Viivakoodi -kuvakkeen sisälle.

Posted in mobiili | Leave a comment

Tervetuloa

Blogi toimii Turun ammattikorkeakoulun eLearning Centre:n verkko-opetussuunnittelijoiden tiedon jakamisen tilana. Pyrimme tuomaan tänne ohjeita ja vinkkejä meillä käytössä ja kokeiluissa olevista ohjelmista. Kokemukset perustuvat omiin kokemuksiimme verkko-opetuksen parissa.

Verkko-oppimisalustana käytämme Optimaa. Yhteisöllisen toiminnan mahdollistaa Connect pro. Sisällöntuotannossa, editoinnissa ja julkaisutoiminnassa käytämme yleisimpiä maksullisia ohjelmia, mutta pyrimme myös tuomaan esille ilmaisohjelmia.

Posted in sosiaalinen media | Tagged , , , , | Leave a comment