Adobe Connect

Etäluento ja etäneuvottelu Connectilla ohjeet

Connect 7 -version ohjeet

Turun ammattikorkeakoulussa on käytössä Adoben Connect 9 -versio. Jokaiseen etäistuntoon pitää kuulua yksi meetinghost -käyttäjä. Lisätietoja kai.heikkila@turkuamk.fi tai verkkoopetus@turkuamk.fi.

Adobe Connectin roolit ja oikeudet:

  • meeting host
  • host
  • presenter
  • participant

1. Kirjautuminen

Välitä Connect -huoneesi URL-osoite osallistujille esimerkiksi sähköpostilla tai käyttämällä sosiaalisen median välineitä. Opiskelijat kirjautuvat ohjelmaan useimmiten Quest -tunnuksella, joka voi olla oma etunimi ja/tai sukunimi tai sukunimen alkukirjain. Mikäli opiskelijoita on eri oppilaitoksista tai organisaatioista kannattaa lisätä nimen perään oman oppilaitoksen tai organisaation tunnus esim. Maija M(äkelä) / Yritys Oy. Mikäli huone on määritelty suljetuksi tilaisuuden koolle kutsuja (esim. host) päästää osallistujat pyynnöstä sisälle. Tällainen toimintatapa ei ehkä ole kovin käyttäjäystävällinen koska tilaisuuteen osallistuja voi joutua odottelemaan pitkään ennen kuin ‘hyväksyjä’ huomaa pyynnön.

2. Meeting

Jokaisen käyttäjän tulisi testata omat ääniasetukset ennen etäistuntoa. Ohjatussa äänitestissä testataan myös saapuva ääni sekä poistetaan lähetyksestä kohinaa. Vaikka ei itse olisi puhumassa mitään, niin testi kannattaa tehdä.

2.1. Ääniasetukset:

Valitse Meeting > Audio Setup Wizard > Next > Play Sound > Next > Valitse käyttämäsi mikrofoni (tarjoaa oletuksena olevaa) > Next > Record; testaa äänesi kuuluvuus eli puhu nauhoitteeseen jotain > Stop; pysäytä testinauhoitus > Play recording; kuuntele oma testipuheesi > Next > Test silence; poistaa mahdollista kohinaa > Next > Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli näytöllesi ponnahtaa oheinen pikkukuvake, niin hyväksy se Allow -painikkeella:

2.2. Record Meeting…

Valitse Meeting > Record Meeting… > anna tulevalle tallenteelle nimi > Ok. Merkiksi nauhoituksen alkamisesta ohjelmaan ilmestyy oikeaan yläkulmaan, Help -sanan viereen punainen pallo. Viemällä hiiren pallon päälle tulee näkyviin teksti ‘Meeting session is being recorded’. Pysäytä nauhoitus joko Meeting -valikon Pause Recording tai klikkaa punaista palloa ja valitse Stop Recording. Nauhoituksen voi keskeyttää (pitää tauon) klikkaamalla punaista palloa ja valitsemalla Pause Recording. Resume Recording käynnistää nauhoituksen uudellleen.

3. Layouts


Connectissa on oletuksena kolme erilaista työskentelypohjaa tai näkymää: Sharing, Discussion ja Collaboration. Näihin näkymiin on lisätty Layoutin nimeä tukevia työkaluja (pods). Opettaja voi vaihtaa näkymiä klikkaamalla Layoutin kuvaketta sivun oikealla laidalla (kts. kuva d). Layoutin sisältämiä työkaluja voidaan siirtää näytöllä paikasta toiseen tai piilottaa tai lisätä uusia työkaluja (pods).

a) Discussion layout b) Sharing layout

 

4. Pods

Podeista löytyy erilaisia työkaluja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Käydään läpi keskeisimmät.

4.1. Share > Share My Screen

Share My Screen -valikon avulla voidaan jakaa osallistujille Documents (tiedostoja), My Screen (tietokoneen näytön näkymä) tai Whiteboard (liitutaulu). Kokeillaan eri vaihtoehdot läpi.

shareMyScreen

4.1.1. Desktop

Valitaan oman tietokoneen näytön jakaminen. Valitse pudotusvalikosta My Screen -näkymä > valitsemalla Desktop

ScreenSharing

Dokumentit avautuvat Connectin sisälle. Tällöin käytössä on Connectin Draw-piirto työkalu ja Pointer-osoitin.

Valitse jaettava dokumentti seuraavista vaihtoehdoista: Share history, Whiteboards, Uploaded Files, My Content, Shared Content. Mikäli jaettava tiedosto ei ole vielä Connectissa, nouda se valitsemalla Browse My Computer.

 desktopNakyma

Valitsemalla dokumenttien jakamisen voidaan jakaa Connectissa aikaisemmin jaettuja dokumentteja ja Whiteboard -tuotoksia tai tuoda tietokoneelta uusia jaettavia dokumentteja. Connect kääntää dokumentit Flash -paperiksi, jotta ne voidaan esittää ohjelmalla.  Jos haluaa jakaa videotiedostoja, ne pitää kääntää itse ensin  flash -muotoon.

Esimerkki jaettavasta pdf -dokumentista:

desktopJakaminen

4.1.2. Applications

Valitse Applications > Share > valitse jaettava ohjelma laittamalla ruksi ohjelman nimen eteen ja aloita jakaminen Share -toiminnolla. Valikkoon avautuvat ne ohjelmat, jotka ovat tietokoneellasi auki. Haluttu ohjelma pitää siis avata ensin, jotta sen voi jakaa!

applicationsJako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaettavan ohjelman oikean puoleiseen kulmaan ilmestyy punainen laatikko, jossa teksti ‘Stop Sharing’ (kts. kuva). Tästä tiedät mikä ikkuna/ohjelma näkyy opiskelijoille. Jakamisen voi lopettaa klikkaamalla Stop Sharing. Nuolen päätä klikkaamalla voit valita uuden ikkunan jaettavaksi tai voit valita Pause and Annotaatio -työkalun. Näillä voidaan tehdä merkintöjä jaettavaan dokumenttiin. Huomaa kuitenkin, että tehdyt merkinnöt eivät tallennu dokumenttiin tai ohjelmaan vaan poistuvat kun jakaminen lopetetaan.

shareApplications

 

4.1.3. Windows

Toimii kuten edellinen, mutta sen lisäksi voidaan jakaa näytöltä esim. kalenteri.

4.1.5. Whiteboard

Liitutauluun voidaan nimensä mukaisesti piirtää ja kirjoittaa. Liitutaulu on oletuksena opettajan käytettävissä, mutta opiskelijoille voidaan antaa editointi oikeuksia. Tällöin on hyvä muistaa pelisääntöjen tärkeys jotta kukaan ei poista mitään tärkeätä. Liitutaulun sisältö voidaan tulostaa paperille tai pdf -dokumentiksi valitsemalla yläkulmasta Pod options > Print > valitse tulostin > ok.

Liitutaulun työkalut:

 

Selection
Pencil (klikkaa kynän kuvaa, saat lisää toimintoja: väri, koko)
Pyyhekumi, poistaa valitun kohteen
Tekstin kirjoittaminen
Piirrä neliö (klikkaamalla kuvaketta saat lisää toimintoja neliön editointiin)
Undo peruuta
Redo tee uudelleen
Pointer: osoita nuolella tiettyä kohtaa
Sharing / Stop sharing; anna editointi oikeus / lopeta editointi oikeus
Näytä liitutaulu suurempana

Esimerkki liitutaulusta. Liitutauluun voidaan liittää useampi sivu, joita pääsee selaamaan liitutaulun alareunan nuolinäppäimistä. Numero kertoo mikä sivu on parhaillaan auki. Jos halutaan tulostaa useampi sivu paperille tai pdf -dokumentiksi, niin tällöin pitää tulostaa yksi sivu kerrallaan.

 

5. Audio

Host voi myöntää äänioikeudet participantille valitsemalla Audio > Microphone Rights For Participants. Tällöin peruskäyttäjän esim. opiskelijan nimen eteen tulee mikrofonin kuvake . Participantin näkymään tulee lisäksi mikrofonin kuvake, josta saa mikrofonin päälle ja pois Connect My Microphone/ Mute My Microphone. Mikäli participant -roolissa olevalla käyttäjällä ei ole nimen perässä mikrofonin kuvaketta, hänellä ei ole äänioikeutta.

Participanteille myönnetään oman kuvan lähetysoikeus viemällä hiiri käyttäjän nimen päälle ja valitsemalla sieltä Enable video tai myöntämällä oikeudet kaikille Participanteille valitsemalla kameran kuvakkeesta Enable Webcam For Participants.  Kuvan myöntämisen jälkeen Participant -roolissa oleva käyttäjä näkee näkymässään Start My Webcam -painikkeen, josta hän pääsee käynnistämään oman kameransa valitsemalla Start sharing.

Äänen säätäminen: Valitse Kaiuttimen kuvake (kuvassa vihreänä) > valitse Adjust Speaker Volume > Säädä äänen voimakkuutta välillä Low – High > OK

asetukset

6. Status

Osallistujat voivat osallistua ja kommunikoida erilaisilla Statuksilla, joista kuva alla. Puheenvuoroa pyydetään nostamalla käsi ylös Raise Hand. Puheenvuoroa ei saa automaattisesti tällä toiminnolla vaan tilaisuuden host myöntää puheenvuoroja. Agree tarkoittaa että on asiasta samaa mieltä ja Disagree toisin päin. Step Away statusta voi käyttää jos esim. joutuu poistumaan tilaisuudesta hetkellisesti, mutta ei katkaise yhteyttä. Speak Louder ja Softer -statuksilla voidaan ilmoittaa puhujalle hänen äänensä tasosta.

statukset

 

About lseilone

EduTech and Online learning specialist at Turku University of Applied Sciences. Intrested: future work and learning, skills, educational technology, wellbeing.
This entry was posted in sosiaalinen media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *