Laatu verkko-opetuksessa

Tälle sivulle on kerätty verkko-opetukseen laatuun liittyviä materiaaleja ja työkaluja laadun testaamiseen.

1. Vopla verkko-opetuksen laatukäsikirja

Verkko-opetuksen laatukäsikirja muodostuu neljästä laatuoppaasta, joissa verkko-opetuksen laatua tarkastellaan keskeisten toimijoiden näkökulmasta:

 1. verkkokurssin laatuopas
 2. verkko-oppimateriaalin laatuopas
 3. tukipalvelujen laatuopas
 4. koulutusorganisaation laatuopas

2. Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. Helsingin yliopisto. Nevgi  et.al. 2005.Sisältää Osa I Verkko ja opetuksen laatu, Osa II Verkko-opetuksen johtaminen.

3. Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit. OPH. Työryhmän raportti 2006.

 • pedagoginen laatu
 • käytettävyys
 • esteettömyys
 • tuotannon laatu

4. E-Learning quality. Aspects and criteria for evaluation of e-learning in higher education. Raportti 2008. Swedish National Agency for Higher Education.

5. Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssi (3op). Itä-Suomen yliopisto. Haka-käyttäjät voivat kirjautua omilla tunnuksillaan Itä-Suomen yliopiston Moodleen.
VOPLA-hanke järjesti verkkokurssin ensimmäisen kerran keväällä 2006 yhdessä TieVie-hankkeen kanssa, ja vielä kaksi kertaa vuonna 2007. Verkkokurssin laajuus oli VOPLA-hankkeen toteutuksessa kolme opintopistettä ja kohderyhmänä korkeakouluopettajat.
Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata oman verkko-opetuksensa laatua
 • pystyy kehittämään itselleen sopivan opetuksen kehittämissuunnitelman
 • osaa hyödyntää laadunhallinnan toimintatapoja ja prosesseja omassa työssään
 • ymmärtää laadunhallinnan merkityksen

6. ARVO verkkomateriaalin arviointiin. ARVO on työväline, joka on suunniteltu auttamaan opetuksen verkkototeutuksen kehittämistyössä. ARVO avustaa käytettävyyden, pedagogisen käytettävyyden, graafisen suunnittelun, saavutettavuuden ja teknisen toteutuksen aihealueiden arvioinnissa. Tampereen teknillinen yliopisto, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio 2005.

7. OPAL Open Educational Quality Initiative

 

About lseilone

EduTech and Online learning specialist at Turku University of Applied Sciences. Intrested: future work and learning, skills, educational technology, wellbeing.
This entry was posted in sosiaalinen media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *