Open Badge – osaamismerkit

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä on syntynyt tarve esittää omaa osaamista digitaalisesti. Oppimista tapahtuu kaikkialla koko elämän ajan. Perinteiset tutkintotodistukset kuvaavat saajansa muodollista osaamista. Osaamismerkeillä voidaan sen sijaan tuoda esille henkilön epävirallista osaamista kuten tiimityötaitoja, projektitaitoja, sosiaalisia taitoja jne. Hankittu osaaminen voi liittyä esimerkiksi harrastus- tai järjestötoimintaan, henkilöstön sisäisiin koulutuksiin ja kehittämiseen.

Käyttökohteita:

  • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • hiljaisen tiedon esille tuominen; oman osaamisen esittäminen
  • aikaisemmin hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen
  • motivointi (osaamis-, taito-, suoritusmerkki)
  • reflektointi

Open Badge on digitaalinen ja visuaalinen todiste omistajansa osaamisesta ja taidoista. Sen luonteeseen liittyy vahvasti tilannesidonnaisuus ja liikuteltavuus. Osaamismerkin voi jakaa esimerkiksi uusimmilla älypuhelimilla ja tableteilla, sosiaallisen median kautta tai ePortfolion välityksellä.

Esimerkki: Badge-osaamismerkki

 

 

 

Discendum Oy järjestää Tunnista ja Tunnusta – seminaarin 26.3.2015, jossa esitellään OpenBadge – merkkien lisäksi ePortfolioiden käyttöä.

Tutkimuksia ja lisätietoa:

Discendum Oy, Heli Karjalainen slideshare esitys

The Potential and Value of Using Digital Badges for Adult Learners http://www.sabes.org/wp-content/uploads/2014/01/air-digital-badges-2013.pdf

Open Badges for Assesment http://www.slideshare.net/hanspoldoja/mozilla-open-badges-for-assessment

Are Badges useful in education? It depends upon the type of badge and expertise of learner http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11423-013-9289-2#page-1

 

About lseilone

EduTech and Online learning specialist at Turku University of Applied Sciences. Intrested: future work and learning, skills, educational technology, wellbeing.
This entry was posted in Open Badges, osaamismerkit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply to Ernestoslage Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *