Digitaaliset osaamismerkit

Näille sivuille päivitetään tietoa ja ohjeita digitaalisten osaamismerkkien käytöstä.

Digitaalisten osaamismerkkien (engl. Open Badges) opetuskäyttö hakee edelleen paikkaansa Suomessa ja pohjoismaissa, mutta käyttö on vakiintumassa. Yhteistä toimintatapaa luodaan esimerkiksi korkeakoulujen eAMK -verkostossa. Toimintamalli koskee opiskelijoiden lisäksi opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä hetkellä haasteena on rakentaa siltaa työelämän ja osaamismerkkikonseptin välille. Digitaalisella osaamismerkillä ei ole juurikaan käyttöarvoa, mikäli työelämä ei tunnista ja hyväksy niitä yhtenä keinona tunnustaa työnhakijan/työntekijän osaamista.

Osaamismerkkien kehitystyön takana on Mozilla Foundation, joka perusti 2013 projektin tavoitteena löytää keinoja joilla voidaan tunnistaa tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Open Badges – osaamismerkit perustuvat OBI-standardiin, joka mahdollistaa osaamismerkkien siirreltävyyden eri verkkoympäristöissä ja eri laitteilla. Osaamismerkkejä myönnetään useimmissa kansainvälisissä MOOC-alustoissa kuten Canvas ja Coursera. Suomessa osaamismerkkejä voidaan myöntää esimerkiksi Optima ja Moodle oppimisympäristöissä. Tällaisten LMS (Learning Management Systems) -järjestelmien lisäksi osaamismerkkejä voidaan jakaa esimerkiksi WordPressin välityksellä. Jakamista varten tarvitaan siihen tarkoitettu ohjelma, joista tarkemmin täällä.

___________________________________________________________

Tiesitkö, että Open Badges ei ole ihan sama asia kuin Badges? Usein osaamismerkkien yhteydessä käytetään termiä ‘badges’, joka tarkoittaa internetissä jaossa olevia ei-opetuskäytön merkkejä, pelimerkkejä, ansiomerkkejä, yhteisömerkkejä jne. Open Badges – osaamismerkki perustuu OBI standardiin.