Helsingin lastenkulttuurikeidas

Helsingin Kampissa on yli satavuotias koulurakennus, jossa toimii lasten taidekeskus Annantalo. Koululaisten kesäloman alkaessa alkoi myös Annantalon kesätoiminta.  Annantalon piha on muuttunut kasvimaaksi ja esiintymislavoilla tanssitaan ja jumpataan.

Sisällä talossa on hiljaisempaa, toki Skidilän kahvilassa päivystetään ja tarjoillaan virvokkeita. Ylimmässä kerroksessa kulttuurituottajat ja muu talon hallinto työskentelee luoden uusia suunnitelmia. Keskimmäisen kerroksen taideluokissa on vierailuni aikaan kesäisen hiljaista, taideopettajat ovat kesän vapaalla ja palaavat taas elokuussa. Minäkin kuulun tähän ”muuttolintujen” parveen. Talvisin talo täyttyy koululuokista, jotka tulevat 5 x 2 taideopetukseen jakautuen useisiin pienryhmiin. He käyvät viiden viikon aikana kerranviikossa jonkin tietyn taidealan työpajassa. Tarjolla on kuvataiteita, sarjakuvaa, keramiikkaa, teatteria, tanssia, sirkusta, valokuvausta, animaatiota, sanataidetta ja musiikkia. Annantalossa on panostettu laadukkaisiin välineisiin ja taideopettajista useat työskentelevät myös taiteilijoina. Taideopettajista muodostuukin hieno monitaiteellinen yhteisö, joka ideoi ja toteuttaa erilaisia taidekasvatuskursseja.

Helsinkiläisille lapsille ja nuorille Annantalo tarjoaa tilaisuuden tutustua taiteeseen koulupäivän osana, mutta kuitenkin koulusta erillisessä tilassa. Kokemukseni mukaan tämä lisää oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota taidetoimintaan. Myös pienryhmiin jako muuttaa koululuokan sosiaalista rakennetta ja antaa mahdollisuuden oppilaille ottaa uusi rooli ryhmässä ja tulla nähdyksi erilaisena kuin normaalissa kouluopetuksessa.

Lastenkulttuuri on laaja käsite ja esimerkiksi Helsingin kulttuuristrategiassa 2012─2017 lastenkulttuuripalvelut jaetaan lasten omaan kulttuuriin, kulttuurin tekemiseen lasten kanssa sekä lapsille suunnattuun kulttuuritarjontaan. Näiden lisäksi on vielä kaupallinen lastenkulttuuri ja muoti, jota muovaavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. Lapsille myytäviä tuotteita on valtavasti ja tällä lastenkulttuurin sektorilla liikkuu raha. Lastenkulttuurin taidekentällä rahasta on pulaa, sillä sen rahoitus on niukkaa. Uudessa hallitusohjelmassa luvataan edistää lastenkulttuuria ja nostaa lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia. Se onkin erittäin tarpeellista, sillä lapsille suunnatun taiteen ja kulttuurin kustannukset eli työntekijöiden palkat ja palkkiot, tilavuokrat ja materiaalit ovat yhtä suuret kuin muunkin kulttuurin.

Annantalon taidekeskuksen ohjelmaan kuuluvat erilaiset näyttelyt ja tapahtumat ja teatteriesitykset. Ohjelmatuotanto ja taidekasvatus luovat Annantalosta lastenkulttuurin keitaan, joka tuo lapsuutta näkyväksi myös Helsingin keskustaan.

Kesäinen Annantalo on myös mainio vierailukohde Helsingissä vieraileville lapsiperheille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *