Info

SOLU – Soveltavaa taidetta ja luovaa tuotantoa on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Soveltava taide ja Luova tuottaja (YAMK) -koulutusten blogi.

Opiskelijoille SOLU toimii oppimis- ja julkaisuympäristönä. Blogin seuraajille se tarjoaa kurkistusikkunana koulutusten arkeen. Blogissa opiskelijat viestivät opintoihinsa kuuluvan tutkimus- ja kehittämishankkeen etenemisestä ja raportoivat kokemuksiaan oman alansa seminaareista, kulttuuritapahtumista ja muista ammatillisesti kiinnostavista tilaisuuksista.

Taideakatemian YAMK-koulutukset

Soveltava taide ja Luova tuottaja -koulutusten ensimmäiset toteutukset käynnistyivät elokuussa 2015. Monimuoto-opiskeluna toteutettavat 1,5 vuoden ja 60 opintopisteen laajuiset koulutukset johtavat kulttuurialan ylempään AMK-tutkintoon.

Koulutukset valmentavat yhteisölliseen työskentelyyn, johtavaan tai erityiseen asiantuntijuuteen luovassa yhteisössä ja aktiiviseen työelämän kehittämiseen. Kulttuurialalla tarvitaan tekijöitä, jotka pystyvät joustavaan työskentelyyn uudenlaisissa toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa ryhmissä. Tarvitaan asiantuntijoita, tiiminrakentajia ja johtajia, joilla on vahvat vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot ja kyky sekä toimia luovissa yhteisöissä että johtaa niitä.

Lue lisää Luova tuottaja -koulutuksesta.

Lue lisää Soveltava taide -koulutuksesta.