Kouluttajatiimi

Haapasalo, Minna

Hyvärinen, Helena

Juppi, Pirita

Kela, Leena

Kontu-Korhonen, Uli

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria

Pihlajamaa, Jani

Tanskanen, Ilona