Ajatuksia tieteen ja taiteen vuoropuhelusta

Image

Petra Kallio

 

Ajatuksia tieteen ja taiteen vuoropuhelusta

 

Osallistuin FLOATING PLATFORMS –PÄÄTÖSSEMINAARIin 3. marraskuuta 2015 Turun pääkirjaston Studiossa. Seminaarin ohjelmassa oli lukuisia mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä esitelmiä tieteen ja taiteen välisestä vuoropuhelusta ja esittelyjä projekteista, joissa tieteen ja taiteen edustajat käsittelivät samaa tematiikkaa omista näkökulmistaan yhdessä työskennellen.

Mari Krappalan, Eeva Puumalan, Márcio Carvalhon, Kurt Johannessenin ja Saana Svärdin paneelikeskustelu seminarin alukupuolella taiteen ja tieteen risteyskohdista oli hyvin mielenkiintoinen. Erityisesti minua puhutteli Márcio Carvalhon visuaalinen esimerkki siitä, kuinka tiede ja taide toistavat samaa periaatetta, jossa tieto luo uutta tietoa ja suuntaa sen aina uuteen hyppyyn uuden tiedon suuntaan. Tämän yhtäläisyyden olen kokenut myös omassa taiteellisessa tutkimuksessani maisteriopinnoissani Taideteolliseen Korkeakouluun 2006 sekä useissa omissa taidehankkeissani sen jälkeen.

Kuin veden virtaus

Muutosliike, joka syntyy vastausta etsiessä ja eritoten konkreettisesti ja kehollisesti teemaa tutkittaessa, ohjaa tiedon avautumista useaan suuntaan. Jostain pisteestä löytyvä vastaus, tai vaikka sen pieni osanenkin, jatkaa virtaa uuteen tietoon ja uusiin vastauksiin, kunnes kokonaisuus hahmottuu uudenlaisena ja ymmärrys lisääntyy, kuten hermeneuttisen kehän fenomenologisen ajatusmallin mukaisesti tapahtuu. Samaa toistetaan uudelleen ja uudelleen, kunnes uusia oivalluksia ei enää synny ja saavutettu tieto vakiintuu.

spiraali

Hermeneuttinen kehä. Lähde: http://www2.uiah.fi/projects/metodi/040.htm

 

Vaikuttava oli Carvalhon ajatus veden virtauksesta joesta järveen. Hänen mielestään “vesipisara on sama, mutta lopulta ei kuitenkaan ihan sama, samaan aikaan” ja että “Uusi astia antaa uuden muodon. Me olemme itse astia.”

Jäin pitkän pohtimaan tätä ajatusta ja sain siitä paljon. Juuri näin koen usein oman taideprosessinikin aikana. Sama asia muuntuu erilaiseksi ja onkin kuitenkin sama mutta samalla erilainen. Tämä tuottaa minulle uuden muodon ja uuden ymmärryksen.

Tämä ymmärrys voi olla konkreettinen, jopa selkeä vastaus, tai intuitiivisempi, sisäisempi tieto tai suunta. Lopullista varmuutta ja absoluuttista ikuisesti kestävää totuutta voi tuskin kuitenkaan kummankaan, tieteen ja taiteen tiedonhaulla mielestäni löytää, mutta syvä varmuus suunnasta, tai ainakin mahdollisuudesta, voi ehkä hahmottua kummankin alan tutkimusmenetelmien kautta.

Etiikka edellä

Keskusteluissa nousi vahvasti esiin etiikka ja filosofia. Sekä taiteen, että tieteen peruspilarina on mielestäni avoimuus ja etiikka yrityksessä katsoa asioita eri kuvakulmista kunnioittaen ilmiötä ja tutkien sitä hienovaraisesti. Kumpaankin liittyy vahvasti myös rehellisyys ja tietynlainen kuuliaisuus aiheelle ja sen kuuntelulle. Tätä kautta mielestäni toteutuu Kurt Johannessenin ajatus siitä, ettei tietoa tarvitse erikseen etsiä tai siihen pyrkiä. “Tieto tulee kun on sisällä”.

harso

Kummankin tieteen ja taiteen merkityksellinen elementti on mielestäni intuitio. Se mitä kaikkea löytyy ruumiin tiedosta, kehon tiedosta toiminnassa. Erityisesti taiteen kohdalla tämä on itselleni tuttua ja hyvin merkityksellinen osa kaikkea työskentelyäni. Hiljaisella syvällä sisäisellä tiedolla on suuri painoarvo taiteessani, sen prosessissa ja lopputulokseen johtavissa ratkaisusuissa. Usein lopputulos on lähes merkityksetön prosessin rinnalla, joka monesti itselleni muodostuu tärkeämmäksi kuin itse teos. Matkan varrelta löytyvät vastaukset, merkitykset ja uudet kysymykset. Se, mitä jäljelle jää ja kuinka se lopulta ilmentyy, ei suinkaan aina ole läheskään verrattavissa prosessiin.

Irma Optimistin videohaastattelu ja performanssi seminaarin osana oli minulle hauska ja hieno kokemus. Erityisesti hänen antamansa haastattelu tieteellisen ja taiteellisen työn eroista ja yhtäläisyyksistä oli antoisa. Performance oli myös hienoa katseltavaa. Varmuus ja rauhallisuus esityksessä oli vaikuttavaa.

 

Petra Kallio

 

Platforms -projekti käsittelee performanssitaiteen, tieteen ja tutkimuksen kohtaamis- ja leikkauspisteitä.

Floating Platforms -päätösseminaari tarjoaa kriittisen näkökulman projektin prosesseihin, tuloksiin ja keskusteluun performanssitaiteen ja tieteen välisten kysymysten saralla.